Заседание – 21.09.2011г.

Заседание на Общински съвет – Червен бряг – 21.09.2011 г. Решение № 1067 – Относно: Пряко предаване на заседанието по … Continue reading »

Заседание – 22.08.2011г.

Заседание на Общински съвет – Червен бряг – 22.08.2011 г. Решение № 1062 – Относно: Пряко предаване на заседанието по … Continue reading »

Заседание – 29.07.2011г.

 Заседание на Общински съвет – Червен бряг – 29.07.2011 г. Решение № 1029 – Относно: Пряко предаване на заседанието по … Continue reading »

Заседание – 14.07.2011г.

Заседание на Общински съвет – Червен бряг – 14.07.2011 г. Решение № 1025 – Относно: Пряко предаване на заседанието по … Continue reading »

Заседание – 24.06.2011г.

Заседание на Общински съвет – Червен бряг – 24.06.2011 г. Решение № 1002 – Относно: Пряко предаване на заседанието по … Continue reading »

Заседание – 26.05.2011г.

Заседание на Общински съвет – Червен бряг – 26.05.2011 г. Решение № 984 – Относно: Пряко предаване на заседанието по … Continue reading »

Заседание – 29.04.2011г.

Заседание на Общински съвет – Червен бряг – 29.04.2011 г. Решение № 951 – Относно: Пряко предаване на заседанието по … Continue reading »

Заседание – 30.03.2011г.

Заседание на Общински съвет – Червен бряг – 30.03.2011 г. Решение № 915 – Относно: Пряко предаване на заседанието по … Continue reading »

Заседание – 18.02.2011г.

Заседание на Общински съвет – Червен бряг – 18.02.2011 г. Решение № 894 – Относно: Пряко предаване на заседанието по … Continue reading »