НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27.10.2019 Г.

Община Код по ЕКАТТЕ Населено място ВИД ИЗБОРИ Брой население по постоянен адрес към 16.07.2019 г. ЧЕРВЕН БРЯГ               06433 С.БРЕСТЕ                   … Continue reading »