СПИСЪК на разположените 38 комплекта контейнери тип „Иглу” с обем 1500 л. предназначени за разделно събиране на отпадъци  на територията на гр. Червен бряг

    ул. „Хан Кубра“/спирка магарето/ – 1 комплект; ул. „Македония“ срещу ПГ по Механотехника „9 май“ – 1 комплект; … Continue reading »