Обяви

ОБЯВА ПИ 16540.39.31, с. Горник ОБЯВА ПИ 80501.807.110, гр. Червен бряг ОБЯВА ПИ 80501.807.112, гр. Червен бряг Обява УПИ III, … Continue reading »
Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 10.07.2019 г. нарушено водоснабдяване ще в с. Бресте и в района на ул. Македония в гр. Червен бряг.

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 10.07.2019 г. нарушено водоснабдяване ще в с. Бресте и в района на ул. Македония в гр. Червен бряг.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи … Continue reading »

Обява

О   Б   Я   В   А   Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в … Continue reading »

Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Червен бряг съобщава на гражданите, че поради извършването на строително-ремонтни … Continue reading »
Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, днес, 09.07.2019 г. до 16,00 часа, нарушено водоснабдяване ще в с. Девенци.

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, днес, 09.07.2019 г. до 16,00 часа, нарушено водоснабдяване ще в с. Девенци.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, днес, … Continue reading »

Обява

О   Б   Я  В   А   Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията от … Continue reading »