Общински план за развитие

Законът за регионално развитие, в сила от 20.02.2004 г., формулира регионалното развитие като процес на формиране и осъществяване на политика … Continue reading »

Карти

Карта на община Червен бряг Карта на град Червен бряг   Сателитна снимка на град Червен бряг

Екология

Екология в община Червен бряг Територията на общината – 485 кв. км. Земеделска земя – 419 250 декара. Горски фонд … Continue reading »

Икономически профил

Промишленост Основната производствена дейност на предприятията, намиращи се на територията на общината, е в областта на военната промишленост, машиностроенето, трикотажната … Continue reading »

Инфраструктура

Инфраструктура в община Червен бряг Инфраструктуата на общината е в сравнително добро състояние. През територията на общината е първостепенния път … Continue reading »
Население

Население

Население в община Червен бряг   Община Червен бряг включва 14 населени места с общо население от 36185 души в … Continue reading »
История

История

История на община Червен бряг   Населен преди повече от 7000 години, червенобрежкият регион е бил оживен център на живот … Continue reading »
Местоположение

Местоположение

Местоположение на община Червен бряг Община Червен бряг се намира в област Плевен и е втората по големина в областта. … Continue reading »