Ивайло Петков Иванов

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Иван Асенов Маринов

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Юри Кирилов Желев

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Николай Тодоров Ценов

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси