Миладин Младенов

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Михаил Мирчев

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Йордан Йорданов

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Георги Георгиев

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Галин Янчев

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

инж.Данаил Вълов

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Данаил Тоновски

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Петя Георгиева Иванова

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Илиан Георгиев Илиев

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси