Вергиния Братанова

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Сашо Симеонов

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Ралица Петрова

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Петко Христов

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Петьо Йотов

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Никола Цветанов

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Нели Дакова

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Момчил Митов

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Минко Еремиев

Изтегли декларацията по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси