Съобщение от 9 юли 2009г

Съобщение от 9 юли 2009г

Община Червен бряг, дирекция „Строителство и архитектура” съобщава, че е изготвена заповед № РД-11-120/02.07.2009 г. за одобряване ПУП-изменение на план … Continue reading »