Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 01.11.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в ниската зона на гр. Червен бряг.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 31.10.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в ниската зона на гр. Червен бряг.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“   СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи … Continue reading »