Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 27.01.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Рупци и с. Реселец.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 23.01.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на с. Горник.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“   СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 22.01.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Рупци.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ   Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи … Continue reading »