Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 06.11.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в гр. Червен бряг.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 05.11.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Сухаче и с. Горник.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 04.11.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Чомаковци и с. Лепица.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »