Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопровода, на 21.02.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в V-ти квартал на гр. Червен бряг.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопровода, на 21.02.2019 г. нарушено … Continue reading »