Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водоснабдителните системи, на 21.03.2019г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Радомирци.

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водоснабдителните системи, на 21.03.2019г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Радомирци.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водоснабдителните системи, на 21.03.2019г. нарушено … Continue reading »
Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водоснабдителните системи, на 20.03.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита.

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водоснабдителните системи, на 20.03.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водоснабдителните системи, на 20.03.2019 г. нарушено … Continue reading »
Във връзка с извършвани ремонтни дейности на главен водопровод по ул. „Търговска“ в гр. Червен бряг, е възможно да има временни прекъсвания във водоснабдяването за високата зона на града, за периода от 19.03. до 26.03.2019 г.
Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водоснабдителните системи, на 19.03.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита и с. Радомирци.

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водоснабдителните системи, на 19.03.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита и с. Радомирци.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водоснабдителните системи, на 19.03.2019 г. нарушено … Continue reading »