Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 20.08.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита и в района на бл. 5, жк „Победа“ в гр. Червен бряг.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на19.08.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш и с. Сухаче.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 16.08.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Сухаче.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »