Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 20.05.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Бресте и с. Лепица.

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 20.05.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Бресте и с. Лепица.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 20.05.2019 г. … Continue reading »
Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 18.05.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в V-ти квартал на гр. Червен бряг.

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 18.05.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в V-ти квартал на гр. Червен бряг.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на … Continue reading »
Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 16.05.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има за ниската зона на гр. Червен бряг и в с. Лепица.

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на 16.05.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има за ниската зона на гр. Червен бряг и в с. Лепица.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи, на … Continue reading »