Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 17.01.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“   СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 16.01.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Чомаковци и с. Сухаче.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“ СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »