Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 22.10.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Лепица.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 21.10.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Бресте и в с. Лепица.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 18.10.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Бресте и в с. Ракита.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен Район „Червен бряг“  СЪОБЩЕНИЕ  Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и … Continue reading »