ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
ЗА ДЛЪЖНОСТ „ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ПРОЕКТИ И
ПРОГРАМИ“

 

  Окончателен протокол