На 03.02.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./  На 04.02.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 05.02.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./  На 06.02.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ На 07.02.2020 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ – Радомирци:  Александър Македонски 3, 5, Асен Златаров 4, 1, Г Димитров 57, 42, 36, 46, 53, 48, 61, 34, 32, 38, 40, 30, 28, 44, 55, 63, 34а, Г С Раковски 21, Д Благоев 14, 17, 16, 19, 25, 27, 23, 12, 33, 15, 29, 21, 8, 37, 13, 10, Дебелобръдска 4, 1, 2, 3, Захари Стоянов 11, 13, 15, 10, Н Вапцаров 10, 12, 4, 1, 24, 16, 3, 20, 14, 8, 5, 6, 18, 22, Н Тодоров 5, 3, 1, Сл Алексиев 6а, 24, 6б, 20, 12, 26, 2, 16, 14, 18а, 18б, 8, Стара Планина 3, 18, 5, 1, 12, Хаджи Димитър 10а, Хан Кубрат 4, 1, 3, 2, 5, 6, Христо Ботев 24, 3, 1, 10, 2, 19, 15, 9, 4, 7, 13, 17, 8, 6, 5, 22, 11

На 03.02.2020 Г. /09:00 – 14:15 Ч./  На 04.02.2020 Г. /09:00 – 14:15 Ч./ На 05.02.2020 Г. /09:00 – 14:15 Ч./  На 06.02.2020 Г. /09:00 – 14:15 Ч./ На 07.02.2020 Г. /09:00 – 14:15 Ч./ – Червен Бряг:  Антим 44, 25а, 28, 18, 40, 14, 22, 29, 27, 38, 26, 33, 16, 33а, 30, 31, 12, 28 А, 34, 42, 23, 28а, 20, 32, 25, 35, 10б, 36, 10, 24, 31 А, Г.С.Раковски 52, 63, 60, 50, 56, 44, 61, 54, 62, 65, 48, 67, 42, 50а, 46, 58, Дунав 4, 5, 6, 2, Дядо Вълко 10, 8а, 8б, 8в, 6, 8г, 8, 4, 1, Кубадин 2а, 1, 8, 6, 7, 12, 11, 17, 5, 9, 19, 13, 15, 20, 6а, 14, 18, 4, 21, 2б, 16, 3, 10, Морава 7, 9, 3, 5, П.Р.Славейков 56а, 44, 36, 29, 46, 12, 50, 33, 52, 23, 31, 38, 21а, 40, 42, 25а, 21, 27, 25, 48, 54, Стоян Едрев 19, Цар Асен Първи 22, 9, 11, 7, 20, 17, 16, 35, 5, 31, 29, 19, 27, 33, 25, 28, 30, 24, 18, 26, 21, 23, 13,  Улично

На 03.02.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./  На 04.02.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 05.02.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./  На 06.02.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ На 07.02.2020 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ – Червен Бряг:  951.244 , 951.420 , Дунав 4, 8, 6, Маркова Могила Вила, 2, Къща, Пи 9510495, Жил.Сграда, 16, УПИ 139001 ,  Стоп.Сграда, Уо Тп 14

На 04.02.2020 Г. /09:30 – 14:00 Ч./ – Койнаре:  Ал Стамболийски 18, 16, 4, 7, 13, 8, 5, 26, 9, 10, 3, 20, 11, 6, 23, 4а, 12, 28, 22, 24, 14, 30, 21, Антон Страшимиров 28, 24, 30, 26, 69, 9, 22, 1, 7, 12, 14, 8, 10, 5, Беласица 16, 20, 2, 26, 28, 14, 38, 18, 17, 10, 19а, 6, 23, 32, 36, 11, 34, 21, 3, 22, 4, Боримечката 1, 9, 2, 4, 6, 7, 3, В.Коларов 55, 44, 28а, 27, 49, 20, 29, 26, 31, 42, 35, 46, 12, 22, 45, 23, 41а, 25, 14, 36, 34, 47, 18, 39, 28, 51, 16, 48, 41, 21, 37, 38, 19, 43, 10, 17, 33, 30, 40, 16, 58, 59, 57, 34, В.Левски 44, Витоша 13, 18, Гео Милев 21, 18, 19, 23, 15, 17, 20, 22, 13а, 4, 7, 9, 16, 13, 14, 1, 11, Девети Iх 73а, 130, 92, 63, 120, 108, 110, 112, 128, 85, 94, 65, 124, 100, 118, 98, 96, 134, 67, 81, 77а, 87, 106, 71, 114, 77, 126, 106а, 116, 79, 83, 102, 104, 75, 77а, 101, 103, 138, 93, 91, 95, 148, 144а, 140, 77, 105 Овчарник, 158, 99, 89, 154, 142, 144, 136, Димитър Полянов 11, 10, 1, 13а, 6, 5, 14, 16, 15, 7, 3, 9, 17, Дунав 11, 3, 9, 5, К И Методий 6, 3, 2, 1, 6 А, Кл Охридски 13, 27, 31, 15, 11, 33, 23, 17, 29, 19, 73, 28, 40, 16, 30, 39, 63, 38, 61, 18, 22, 43, 45, 32, 12, 2а, 65, 57, 41, 34, 24, 20, 47, 55, 10, 71, 8, 36, 49, 67, 26, Л.Димитрова 2а, 1, Мило Нанов 4, 15, 22, 10, 13, 7, 16, 8, 12, 20, 19, 6, 17, 22а, 14, 21, 1, 9, 26, 11, 38, 56, 41, 39, 30, 51, 54, 44, 48, 52, 36, 31, 47, 50, 40, 46, 35, 25, 49, 33, 43, 37, 58, 23, Милчо Симеонов 1, 3, 2а, 21, 5, 2б, Н Вапцаров 29а, 38, 20, 22, 24, 31, 19, 26, 21, 25, 29, 28, 35, 27а, 36, 33, 23, 42, 16, 32, 18, 30а, 37, 34, Рила 4, 1, 2, 5, 3, Симеон Нинов 5, 21, 19, 26, 20, 16, 22, 12, 8, 36, 7, 14, 9, 10, 15, 34, 25, 24, 30, 27, 13, 17, 18, 11, 28, 35, 36, 33, 38, Тринадесета 1, 2, 5, 3, Хаджи Димитър 37, 33, 52, 29, 54, 35, 23, 11, 26, 30, 48, 9, 36, 46, 7, 50, 22, 25, 13, 42, 27, 44, 40, 20, 24, 38а, 19, 34, 38, 28, Христо Ботев 59, Христо Смирненски 5,  Птицеферма

   Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.