На 18.12.2019 Г. /09:45 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:00 Ч./ –  Ракита, Общ. Червен Бряг:   Помпена Станция,Помпена Станция

На 18.12.2019 Г. /09:45 – 10:00 Ч.; 15:45 – 16:00 Ч./ –  Телиш:   Ал Стамболийски  22,15,10,17,3,7,11,16,26,24,21,20,23,1,28,18,8,12,2,31,25,4,13,6,19,27,33,57,44,40,56,38,48,36,47,25,43,42,53,29,59,49,35,46,30,45,34,28,Ракетна Площадка,32,41,39,51,55,26, Бежанска  10,7,34б,9,3,8,4,12,1,11,5,46, Богдан Димитров 50,13,21,10,22,5,18,15,4,12,8,14,20,6,16,2,7,17,24,34б,42,32,40,21,30,26, В Друмев 8,13,17,10,12,18,7,11,15,1,6,4,1,5,3, В Йотов 4,2,5,11,3,6,13,8,10,9, В Михайлова  25,27,31,21,13,1,21,5,15,3,2,23,6,19, Васил Коларов 12,8,10,14,4,1,2,2а,9,24,2а,46,42, Вежен 7,3,4,4а,6,1,5, Витоша 4,9,6,5,3,8, Гео Милев 6,4,1,3а,2,34,23,21,21б,36,34а,33,31,38,29,27,19,26,24,12,15,14,17,7,19,33,10,6,13,15, Георги Дамянов  4,2,10,7,25,13,1,12,21,27,3,20,19,11,18,9,17,16,31,28б,24,22,36,59,38,53,40,35,28а,52,51,46,49,29,65,34,67,32,41,43,45,63,55,57,48,47,18,44,20,50,37,17,69,64,79,56,80,66,58,71, Георги Димитров 53,13,21,14,20,29,2,9,4,27,35,22,23,26,5,25,6,39,16а,16,3,33,10,24,43,47,59,8,45,55,18,43а,57,15,31,121,74 4,70,48,72,85,54,67,86,91,42,125,76,38,60,99,74 1,63,78 6,119,129,109а,103,127,93,76а,50,131,68,47,101,71,36,89,52,117,69,77,109б,73,74 2,115,123,83,100,82,40,90,66,111,81,107,87,78 5,95,70а,105,76 4,65,9,66,100,90,84,92,94,98,157,88,96,135,102, Георги Раковски  33,31,20,19,22,17,25,13,18,14,15,24,29,27,23,6,2а,5,11,9,2,7,8,3,4, Девети Септември 7,2а,3,4,5,26,14,36,51,57,28б,30,45,24,20,53,47,55,22,15,30а,16,6,23,15,12,31,13,17,25,28,27,39,

43,11,37,21,19,10,33,59, Димитър Грънчаров  3,22,20,7,14,18,5,6,1, Дунав 41,29,37,23,5,33,15,1,19,9,31,21,3,35,17,13,8,4,6, Езерна  3,20,9,24,28,26,22,2,4,8,10,12,6, Иван Вазов 3,9,7,11,1,5,13,17,19,23,15, Индустриална 2,12,6,2,10,4,8, К И Методий  7,2,5,34,9,12,7,10,4,13,8,30,24,29,27,20,25,22,17,21,19,18,28,31,32, Л Димитрова 12,2,4,8,6,5,7, Любен Каравелов 1,40,12,4,48,21,10,22,14,9,1а,8,31,32,18,30,29,38,13а,5,50,19,7,35,35а,11,37,39,28,20,15,27,44,24,13,25,17,36,33,43, Марица  5,22,8,2,6,7,14,26,1,12,18,16, Маршал Толбухин 30,21,28,18,26,11,13,19,11а,15,16,20,25,32,23,27,33,37,29,31,35,45,44,39,48,40,46,42,50,36,10,8,14,9,12,5,27а,7,16,3,6, Митко Палаузов 6,2,4,1,3,5, Никола Вапцаров 15,37,17,18,19,9,16,27,22,21,6,24,11,2,23,7,13,12,4,10,14,3,25,8,5,1, Пело Пеловски  1,2,18,11,9,13,8,14,8б,3,6,12,4,16,10, Перпелицин 8,4, Пръвчанска Рампа , Р Даскалов 3,4,2,7,1, С Румянцев 7,6,8,9,5,3,1,4,10,2,22,15,21,18,13,11,29,12,14,19,23,28,26,16,24,27,17,25, Средния Връх , Странджа 1,2,6, Страцин 12,1,6,16,10,3,8,3а,2,14, Тодор Луканов 5,22,19,23,8,29,17,13,11,7,20,18,21,27,16,6,3,2,1, Филип-Тотю  2,4,3,6,7, Х.Витков 3,13,8,15,1,2,10,6,4,9, Хаджи Димитър 4,15,17,23,9,3,2,5,19,7,11,13,21,6,1,4,57,49,55,25,35,43б,51,27,61,45,33,41,39,6,47,29,37,69,65, Христо Ботев 2,3,5,11,6,10,7,1,11,9,22,8,17,15,4,16,21,19,13, Христо Кърпачев 29,11,3,15,13,32,21,38,31,33,24,36,40,9,37,39,7,30,19,5,17,16,8,14, Цанко Церковски 13б,16,18,11,21,24,22,20,14а,15,9,17,5,16,22,3,20,12,14,2,1,10, Цветан Спасов  7,10,5,3,4,1,6,38,27а,19а,33,13,45,25,37,29,23,57,14,12,43,15,49,Помпена Ст,11,8,17,47,35,41,27,31,10,16,21,3а,53, Цеко Ненов 17,4,12,15,9,18,19,6,5,11,7,13,2,14,10,8, Шипка 8,6,3,2, Янко Забунов 7,10,6,25,14,12,51,19,29,23,53,18,15,16,5,11,20,12а,8,33,17,49,31,4,9а,21,9,2,27,3,13,37,30,26,49,41,35,28,32,45,43,34,38,42,53,39, Снегоринна База,Помпена Станция

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването. 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.