З А П О В Е Д

№ РД-10-410/29.11.2019 г.

Гр. Червен бряг

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 3 и чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за предоставяне за ползване, чрез отдаване под наем без търг или конкурс на земеделски земи от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на територията на Община Червен бряг, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда и във връзка с подадени заявления за ползване от ползватели, които отговарят на изискванията на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

І. Ползвателите на земеделски земи от общинския поземлен фонд в землищата на Община Червен бряг, които отговарят на изискванията на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, за сключване на договори за наем за едногодишно ползване, за стопанската 2019/2020 г., както следва:

 

№ заявление Землище Ползвател № на имот по КВС/КККР НТП Обща площ/дка Площ дка/сечение Дължима сума
44-Т-241/11.11.19 Бресте Тошко Георгиев Ангелов 06433.21.20 Нива 25.295 0.769  
            0.769 42.30
38-00-1480/11.11.19 Бресте „Агро Атилиана“ ЕООД 06433.110.9 Нива 13.180 9.766  
            9.766 537.13
23-00-6/19.11.19 Горник „Кооперация Петуловци“ 16540.16.24 лозови насажд. 4.210 3.891  
    „Кооперация Петуловци“ 16540.16.16 др. изост. орна зем. 3.320 2.439  
            6.330 322.83
38-00-1481/11.11.19 Девенци ЕТ „Агролес – Николай Янчев“ 20383.293.9 Нива 2.000 1.226  
            1.226 76.01
38-00-1482/11.11.19 Койнаре ЕТ „Светлин Илчовски“ 37863.316.6 др. изост. нива 6.890 2.194  
    ЕТ „Светлин Илчовски“ 37863.316.17 др. изост. нива 0.991 0.845  
    ЕТ „Светлин Илчовски“ 37863.316.999 нива 3.619 3.389  
    ЕТ „Светлин Илчовски“ 37863.324.15 Нива 0.897 0.511  
            6.939 562.06
38-00-1478/11.11.19 Койнаре ЕТ „План Агро-Пламен Чуларски“ 37863.289.18 Нива 12.537 1.090  
    ЕТ „План Агро-Пламен Чуларски“ 37863.335.6 Нива 34.194 20.723  
            21.813 1766.85
38-00-1471/11.11.19 Койнаре „Агротекс  НД“ ООД 37863.59.999 нива 0.614 0.614  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.85.38 нива 1.435 0.322  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.190.999 нива 1.523 0.182  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.230.14 ерозирана нива 0.299 0.299  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.230.201 ерозирана нива 1.794 0.177  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.246.12 зеленч. култ. 0.850 0.835  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.246.22 зеленч. култ. 1.341 1.341  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.269.2 др. изост. нива 4.261 0.762  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.269.9 др. изост. нива 11.637 1.906  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.289.18 нива 12.537 0.123  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.301.19 нива 2.100 0.412  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.302.20 нива 4.599 1.047  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.309.4 нива 12.500 3.342  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.309.999 нива 3.599 2.020  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.310.7 нива 9.561 5.281  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.311.999 нива 2.576 0.473  
    „Агротекс  НД“ ООД 37863.326.998 нива 24.039 11.523  
            30.659 2483.38
38-00-1476/11.11.19 Койнаре ЕТ „Агрокнез – Иван Пеевски“ 37863.30.15 нива 3.301 1.653  
    ЕТ „Агрокнез – Иван Пеевски“ 37863.74.999 нива 1.342 0.558  
            2.211 179.09
38-00-1474/11.11.19 Койнаре ЕТ „Светослав Илчовски“ 37863.298.999 нива 2.490 1.249  
    ЕТ „Светослав Илчовски“ 37863.300.15 нива 5.099 0.601  
    ЕТ „Светослав Илчовски“ 37863.335.6 нива 34.194 8.048  
    ЕТ „Светослав Илчовски“ 37863.356.36 нива 1.600 1.600  
    ЕТ „Светослав Илчовски“ 37863.357.1 нива 10.000 3.303  
    ЕТ „Светослав Илчовски“ 37863.357.9 нива 10.000 4.374  
    ЕТ „Светослав Илчовски“ 37863.360.998 нива 0.400 0.176  
    ЕТ „Светослав Илчовски“ 37863.363.998 нива 26.326 17.885  
    ЕТ „Светослав Илчовски“ 37863.363.999 нива 7.618 5.587  
            42.823 3468.66
38-00-1479/11.11.19 Койнаре ЗК „Виола“ 37863.251.5 др. изост. нива 5.000 4.813  
    ЗК „Виола“ 37863.254.9 нива 3.040 0.336  
            5.149 417.07
38-00-1475/11.11.19 Койнаре „Банчеви 2016“ ООД 37863.276.4 из. тр. нас. 0.730 0.730  
            0.730 59.13
38-00-1468/11.11.19 Койнаре Валери Кънчев Бенов 37863.99.16 нива 0.373 0.131  
    Валери Кънчев Бенов 37863.276.999 из. тр. н. 1.504 0.635  
            0.766 62.05
38-00-1470/11.11.19 Койнаре Красимир Тодоров Йочколовски 37863.142.21 нива 7.120 2.008  
            2.008 162.65
38-00-1473/11.11.19 Койнаре Станислав Шибилов Огнянов 37863.232.522 зеленч. култура 0.490 0.181  
            0.181 14.66
44-М-735/14.11.19 Койнаре Момчил Иванов Порашки 37863.142.21 нива 7.120 2.648  
            2.648 214.49
38-00-1511/14.11.19 Лепица „Лайт Инвестмънт“ ООД 43311.32.68 др. посевна площ 0.633 0.632  
„Лайт Инвестмънт“ ООД 43311.32.70 др. посевна площ 0.622 0.622  
            1.254 150.48
38-00-1492/11.11.19 Радомирци „Тимекс Енерджи“ ЕООД 61580.73.66 нива 3.650 0.684  
    „Тимекс Енерджи“ ЕООД 61580.364.118 нива 5.53 0.808  
            1.492 80.57
38-00-1491/11.11.19 Ракита ЕТ „Петьо Христов“ 61950.78.32 нива 5.089 0.553  
            0.553 40.37
38-00-1486/11.11.19 Рупци ЕТ „Петьо Христов“ 63361.16.29 др. посевна площ 0.713 0.156  
    ЕТ „Петьо Христов“ 63361.27.114 др. посевна площ 8.150 4.052  
    ЕТ „Петьо Христов“ 63361.37.1 др. посевна площ 6.268 1.992  
    ЕТ „Петьо Христов“ 63361.46.18 др. посевна площ 3.999 2.876  
    ЕТ „Петьо Христов“ 63361.99.6 др. посевна площ 11.314 3.431  
    ЕТ „Петьо Христов“ 63361.227.14 др. посевна площ 0.717 0.300  
    ЕТ „Петьо Христов“ 63361.281.1 др. посевна площ 14.281 1.178  
    ЕТ „Петьо Христов“ 63361.294.37 др. посевна площ 5.797 4.357  
            18.342 972.13
38-00-1485/11.11.19 Рупци „Христов Агро 96“ ЕООД 63361.227.22 др. посевна площ 2.321 1.407  
    Христов Агро 96″ ЕООД 63361.227.23 др. посевна площ 2.729 0.270  
    Христов Агро 96″ ЕООД 63361.363.4 др. посевна площ 0.707 0.235  
            1.912 101.34
38-00-1484/11.11.19 Рупци Тошко Георгиев Ангелов 63361.119.1 др. посевна площ 0.199 0.127  
            0.127 6.73
38-00-1493/11.11.19 Рупци Емил Средков Милков 63361.58.7 лозе 2.161 1.724  
            1.724 91.37
38-00-1499/12.11.19 Сухаче ЕТ „Цветан Върбанов“  42.3 лозе 1.215 1.210  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.5 лозе 1.078 1.078  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.7 лозе 1.004 1.004  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.8 лозе 0.999 0.999  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.9 лозе 1.011 1.011  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.10 лозе 0.992 0.992  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.11 лозе 0.918 0.918  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.12 лозе 1.201 1.201  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.13 лозе 1.177 1.177  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.14 лозе 1.246 1.246  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.19 посевна площ 1.224 1.121  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.27 лозе 1.021 1.021  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.33 лозе 0.892 0.892  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.35 лозе 0.966 0.966  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.39 лозе 0.932 0.932  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.41 лозе 0.988 0.988  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.43 лозе 0.977 0.977  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.44 посевна площ 1.007 1.007  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.53 лозе 1.173 1.134  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.55 лозе 0.452 0.406  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.57 лозе 1.366 1.309  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.58 лозе 0.998 0.998  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.59 лозе 0.985 0.985  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.60 лозе 0.996 0.996  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.63 лозе 1.003 1.003  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.66 лозе 1.031 1.031  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.70 лозе 0.960 0.940  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.77 лозе 1.943 1.841  
    ЕТ „Цветан Върбанов“ 42.78 лозе 1.020 0.986  
          30.369 2125.83
44-Н-359/11.11.19 Сухаче Николай Костадинов Вълков 33.8 посевна площ 3.857 3.854  
    Николай Костадинов Вълков 36.85 посевна площ 0.675 0.390  
    Николай Костадинов Вълков 42.80 лозе 1.165 1.160  
    Николай Костадинов Вълков 42.81 лозе 1.042 1.025  
    Николай Костадинов Вълков 42.82 лозе 1.023 1.002  
    Николай Костадинов Вълков 42.83 лозе 1.048 1.027  
    Николай Костадинов Вълков 42.98 лозе 0.928 0.928  
    Николай Костадинов Вълков 42.122 лозе 1.151 1.151  
    Николай Костадинов Вълков 42.161 лозе 1.004 0.986  
            11.523 806.61
38-00-1483/11.11.19 Сухаче „Иванов 2017“ 45.45 посевна площ 0.492 0.326  
            0.326 22.82
38-00-1487/11.11.19 Сухаче „ЕКИ 8889“ 47.99 посевна площ 2.637 2.065  
            2.065 144.55
38-00-1469/11.11.19 Сухаче Димитър Георгиев Илиев 12.43 посевна площ 3.025 3.025  
    Димитър Георгиев Илиев 32.70 посевна площ 3.740 3.726  
    Димитър Георгиев Илиев 33.42 посевна площ 1.875 0.667  
    Димитър Георгиев Илиев 39.60 посевна площ 0.767 0.767  
            8.185 572.95
38-00-1489/11.11.19 Сухаче „Ани Деси 2000“ ООД 30.48 нива 1.102 1.102  
            1.102 77.14
38-00-1477/11.11.19 Сухаче ЕТ „Светлин Илчовски“ 27.59 посевна площ 0.420 0.257  
            0.257 17.99
38-00-1472/11.11.19 Сухаче Петър Кръстев Павлов 42.183 лозе 2.819 2.148  
    Петър Кръстев Павлов 42.211 лозе 1.017 0.884  
    Петър Кръстев Павлов 42.213 лозе 0.964 0.818  
            3.850 269.50
38-00-1488/11.11.19 Телиш Димитър Йорданов Димитров 72206.56.24 нива 3.400 1.640  
            1.640 144.32
38-00-1490/11.11.19 Телиш „Троя Авто“ ЕООД 72206.246.16 нива 1.256 0.622  
      72206.288.65 нива 2.436 0.750  
            1.372 120.74

 

ІІ. Съгласно разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ, определям следните цени на декар по населени места, както следва:

 

Землище Най-висока тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за стопанската  2019/2020 година в лв. за дка
с. Бресте 55.00
с. Горник 51.00
с. Девенци 62.00
гр. Койнаре 81.00
с. Лепица 120.00
с. Радомирци 54.00
с. Ракита 73.00
с. Рупци 53.00
с. Сухаче 70.00
с. Телиш 88.00
с. Чомаковци 63.00

 

ІІІ. Определените по точка І от настоящата заповед ползватели, в едномесечен срок от издаване на заповедта, да внесат в брой в касата в Център за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ на общината или по банковата сметка на Община Червен бряг IBAN: BG 16 TTBB9400 8427786025, BIC: TTBBBG22, вид плащане 444200 в „SG Експресбанк” АД – офис Червен бряг, дължимият наем за ползване на имотите за стопанската 2019/2020 г.

 ІV. Сключването на договор за наем с определеният по точка І от настоящата заповед ползвател, ще се извърши след представяне в Община Червен бряг на платежен документ за внесената наемна цена.

Контрол по настоящата заповед ще упражнявам лично.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение, да се публикува на интернет страницата на Община Червен бряг, да се постави на информационното табло в сградата на Община Червен бряг и обяви на видно място в съответните кметствата на населените места на територията на Община Червен бряг.

Приложение: информация, във връзка с разпоредбата на чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ на Областна Дирекция „Земеделие“ – Плевен.

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг

Nai_visoka_cena_tyrg_19_20