PDFРешения от заседание на Общински съвет Червен бряг – 21.10.2019 г.

  • Решение № 1420 – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
  • Решение № 1421 – Точка: Първа. Разглеждане  на заповед № РД-29-05 от 04.10.2019 година на  Областния управител на област Плевен за връщане   за ново обсъждане решение № 1410/26.09.2019 г. на Общински съвет Червен бряг.
  • Решение № 1422 – Точка: Втора. Предложение за прехвърляне на училищен автобус от ОУ „Христо Смирненски“ гр. Червен бряг за безвъзмездно ползване и управление на ПГЗС „Александър Стамболийски“ с. Чомаковци, община Червен бряг.

Материали за обсъждане на заседание ОбС Ч.бряг-21.10.2019г

PDF Предл. от постоянни комисии за заседание ОбС – 21.10.2019г.