СЪОБЩЕНИЕ

Общински съвет Червен бряг уведомява, че със заповед № РД-29-05 от 04.10.2019 година, Областния управител на област Плевен връща за ново обсъждане решение №1410/26.09.2019 г. на Общински съвет Червен бряг.

Заповедта  на Областен управител №РД-29-05 от 04.10.2019 година е публикувана на интернет страницата на община Червен бряг-Общински съвет-Други документи.

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински

съвет- Червен бряг