НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА НА 27.10.2019 Г.

Община Код по ЕКАТТЕ Населено място Брой население по постоянен адрес към 16.07.2019 г.
ЧЕРВЕН БРЯГ               06433 С.БРЕСТЕ 383
ЧЕРВЕН БРЯГ               14934 С.ГЛАВА       1374
ЧЕРВЕН БРЯГ               16540 С.ГОРНИК       1454
ЧЕРВЕН БРЯГ               20383 С.ДЕВЕНЦИ         698
ЧЕРВЕН БРЯГ               37863 ГР.КОЙНАРЕ       4737
ЧЕРВЕН БРЯГ               43311 С.ЛЕПИЦА         382
ЧЕРВЕН БРЯГ               61580 С.РАДОМИРЦИ       1542
ЧЕРВЕН БРЯГ               61950 С.РАКИТА         776
ЧЕРВЕН БРЯГ               62503 С.РЕСЕЛЕЦ         957
ЧЕРВЕН БРЯГ               63361 С.РУПЦИ       1230
ЧЕРВЕН БРЯГ               70281 С.СУХАЧЕ         679
ЧЕРВЕН БРЯГ               72206 С.ТЕЛИШ         748
ЧЕРВЕН БРЯГ 81551 С.ЧОМАКОВЦИ 1013