ДАТА: 13.08.2019г.

Описание:

Обществена поръчка:

„Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг – УПИ X – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен“.

ID №9091388

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091388

 Обява   – дата на публикуване: 13.08.2019г.

Документация – дата на публикуване: 13.08.2019г.

Работен проект – дата на публикуване: 13.08.2019г.

 Информация за публикувана обява – дата на публикуване: 13.08.2019г.