“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район „Червен бряг“ 

СЪОБЩЕНИЕ 

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на22.07.2019 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Бресте, с. Реселец и с. Телиш.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!