Директори от Червен бряг станаха национални инспектори

 

Директори от Червен бряг станаха сертифицирани външни инспектори в Националния инспекторат по образованието. След като преминаха редовен курс на обучение и положиха изпит, на 8 юли те получиха официално удостоверенията си. В списъка на външните инспектори вече са директорите на ДГ „Зора“ – Милена Петрова и ОУ „Алеко Константинов“ – Ганка Нинова. Обучение в две фази, всяка от които завършва с изпит, и пилотно инспектиране на детски и учебни заведения преминали  и още три директорки от област Плевен.

Общо 223 участници от цялата страна завършиха обучението. От септември те ще участват в екипите за оценка качеството на образованието, заедно с щатните инспектори от Националния инспекторат. Кандидатите за външни инспектори трябва да имат образователно-квалификационна степен “магистър” и не по-малко от пет години професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност. Те нямат право да участват в инспекция на територията, на която работят.

https://nio.government.bg/%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-2/?fbclid=IwAR1afskNHpdVAt1in67Gt4i9JDMsO2KKxip_lLTSO9owdN08uUH3kLOuAus