СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ УВЕДОМЯВА,

ЧЕ ФИРМА „ИНЕРТСТРОЙ ПЛЕВЕН“ ЕООД С РЪКОВОДИТЕЛ БОТЬО СТОЯНОВ НЯМА НАЛОЖЕНА ГЛОБА ОТ ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ И НЕ ПРЕДСТОИ ДЕМОНТИРАНЕ НА ВРЕМЕННИЯ ВОЕНЕН МОСТ (МАРМ) НА Р. ИСКЪР ПРИ С. ЧОМАКОВЦИ.

 

Вергиния Василева

ВрИД Кмет на община Червен бряг