ВЪВ ВРЪЗКА С ВРЕМЕННОТО ОТСТРАНЯВАНЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ – ИНЖ. ДАНАИЛ ВЪЛОВ,
ПОДРОБНОСТИ И ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА БРИФИНГА В ПРЕСКЛУБА НА БТА
 НА 11 АПРИЛ ОТ 11.00 ЧАСА – ГР. ПЛЕВЕН.