ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ СЕ ЗАТВАРЯ ЗА ДВИЖЕНИЕ КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ. СЛАВЕЙКОВ И УЛ. ПАИСИЙ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОДЪЛЖАВАЩИЯ РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ III-306.

ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ ИЗВИНЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО НЕУДОБСТВО!

Инж. ДАНАИЛ ВЪЛОВ

Кмет на Община Червен бряг