“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район „Червен бряг“ 

СЪОБЩЕНИЕ 

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водоснабдителните системи, на 01.03.2019 г., нарушено водоснабдяване ще има в промишлената зона и централната част на гр. Червен бряг и в с. Сухаче.