С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Червен бряг уведомява всички жители на територията на общината, с оглед актуалната епизоотична обстановка в страната с цел предотвратяване на заболяването Африканска чума по свинете(АЧС), за следните превантивни мерки за недопускане на заболяването:

Свиневъдни обекти от т.нар. тип „заден двор”:

 • животните да се отглеждат в затворени и в никакъв случай да не се допуска излизането им извън обектите/дворовете/ по пътища, пасища и бунища;
 • фуражът  да се съхранява в затворени помещения така, че да не се допусне замърсяването му;
 • да се направи всичко необходимо за предотвратяването на евентуален контакт между отглежданите домашни и диви свине;
 • при забелязване промяна в здравословното състояние на отглежданите животни веднага да се информира ветеринарния лекар, обслужващ обекта или общинския ветеринарен лекар.

Свиневъдни промишлени и тип „А” обекти с доказана биосигурност:

 • задължително отглеждане на свинете в затворени помещения;
 • контрол на всички моторни превозни средства на входа на фермата, дезинфекции, отразяване във входящ дневник на превозното средство, както и на влизащи и излизащи лица;
 • да не се допускат лица, които са били в контакт с диви свине, прави се пълен ежедневен контрол и проверка за здравословното състояние на свине от обслужващия ветеринарен лекар;
 • фуражът да се съхранява в затворени помещения и се да се осъществява контрол на внесения фураж;
 • да се извършват дезинфекции при освобождаване на помещенията;
 • при евентуално съмнение за заболяването да се информира официалния ветеринарен лекар на Община Червен бряг и регистрираните ветеринарни лекари.

Правила за спазване за предотвратяване на разпространението на вируса от собствениците на животни:

 • Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо;
 • Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична консумация, трябва да се преработи термично, заедно с костите до пълното му приготвяне(варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.);
 • От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат сурово-сушени месни продукти(луканки, суджуци, наденици, маринова сланина и др.);
 • Вътрешните органи се обработват термично до пълното им  приготвяне(варене, пържене, печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изряването им от животни;
 • Сланината трябва да премине термична обработка(варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас);
 • Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка(готвени ястия, печено или варено и др.). Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките(найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък;
 • В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване;
 • Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация(нокти, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

Ако преди клане на свине за лична консумация се забележат симптоми, като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординираните движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане се установят кръвоизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял и разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА СЕ УВЕДОМЯТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА СЕ ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички необходими хигиенни мерки, да не разнесат вируса по домовете си!

Телефонни номера за връзка с ветеринарните лекари на територията на Община Червен бряг:

д-р Андрей Андров 088 8 642919

д-р Християн Андров   087 8 754495

д-р Петър Мануилов 088 8 566458

д-р Цветомил Кръстев 088 8 431445

д-р Нягол Няголов 088 6 910485

д- р Милчо Кънчев 088 6 697884

С уважение,

инж. ДАНАИЛ ВЪЛОВ

Кмет на Община Червен бряг