СЪОБЩЕНИЕ
ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ МОСТЪТ НАД РЕКА ИСКЪР, НА ИЗХОДА НА ЧЕРВЕН БРЯГ – ГОРНИК Е ЗАТВОРЕН ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА. ИЗВЪРШВА СЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ И СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ, СВОЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДЕ УВЕДОМЕНА ОБЩЕСТВЕНОСТТА.
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО:
ЧЕРВЕН БРЯГ – РУПЦИ – РАДОМИРЦИ – ГОРНИ ДЪБНИК – ПИСАРОВО – ИСКЪР – ГЛАВА – КОЙНАРЕ – ЧОМАКОВЦИ – ЛЕПИЦА – СУХАЧЕ – ГОРНИК