Телефонни номера за връзка с ветеринарните лекари на територията на Община Червен бряг:

д-р Андрей Андров 088 8 642919

д-р Християн Андров   087 8 754495

д-р Петър Мануилов 088 8 566458

д-р Цветомил Кръстев 088 8 431445

д-р Нягол Няголов 088 6 910485

д- р Милчо Кънчев 088 6 697884