Заповядайте в структурите на Централно военно окръжие:

–  Военно окръжие – Плевен ;

–  офисите за водене на военен отчет в община Кнежа или община Червен Бряг, за да Ви насочим в организираните курсове от Министерството на отбраната за начална военна подготовка!

РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ

  Всеки български гражданин, желаещ да получи начална военна подготовка, без ограничения мъж или жена, може да премине курс, организиран от Министерството на отбраната с обучаваща структура военно формирование 22160 – гр. Плевен за времето от  01.10. до 26.10.2018 г. (4 седмици).

Курсът за начална военна подготовка се провежда под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри.

    Желаещите да се обучават в курс за начална военна подготовка трябва да подадат заявление във Военно окръжие – Плевен или офисите за водене на военен отчет в общините на областта, като прилагат следните документи:

  1. 1. автобиография;
  2. 2. копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация (копие от диплома за завършено образование);
  3. копие на лична карта;
  4. 4. лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус, амбулаторен лист и етапна епикриза попълнени от личния лекар, както и необходимата медицинска документация отнасяща се за установено заболяване;
  5. 5. свидетелство за съдимост;
  6. удостоверение от регионалния център за психично здраве /психодиспансер – Плевен/.

Потърсете отговор на своите въпроси относно изискванията, условията и реда за записване в курс по начална военна подготовка!

ЗА КОНТАКТИ:        ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ПЛЕВЕН

гр. Плевен,  ул. “Сан Стефано” 43а

тел. 064 / 822 921 ; 064 / 822 838,

– офисите за водене на военен отчет в общ. Кнежа или общ. Червен Бряг

– на телефон 0886851886;

Допълнителна информация – на интернет адрес:     www.comd.bg

ВАЖНО!

КУРСЪТ Е БЕЗПЛАТЕН!