Започна рехабилитацията на близо 9,5 км от път ІІI-306 Червен бряг – Чомаковци. Третокласният път е основна комуникационна връзка между областите Плевен и Ловеч и осигурява бърз достъп до автомагистрала „Хемус“ и фериботния комплекс Оряхово – Бекет. Отсечката е включена в лот 17 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която се съфинансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.
Предвижда се цялостна подмяна на пътната настилка, подобряване на отводняването, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ще бъде подменена и 700 метра от паважната настилка на ул. „14-ти септември“ в Червен бряг, която съвпада с третокласния път. Основно ще бъдат ремонтирани мостовите съоръжения над р. Златна Панега в Червен бряг и над р. Бриша в с. Чомаковци. На входа на Чомаковци при 17-ти км на третокласния път на мястото на съществуващото съоръжение ще бъде изграден нов мост над река Искър.

На събитието – първа копка, което се състоя на 4 април, присъстваха г-н Пламен Тачев – депутат от ПП Герб, г-н Ивайло Иванов – председател на ОбС – Червен бряг, инж. Данаил Вълов – кмет на Общината, директорът на дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в Агенция „Пътна инфраструктура“ г-жа Николина Чапанова, директорът на Областно пътно управление – Плевен инж. Ивайло Денчев, общински съветници, представители на строителя, надзора и др.
Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0017 Лот 17 „Път ІІI-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9.492 км, област Плевен” е 7 781 254,75 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 6 614 066,53 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 1 167 188,21 лв. с ДДС.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 17 е „Виагруп“ ЕООД. Строителният надзор ще осъществява „Пътинвест-инженеринг“ АД. Авторският надзор ще е на „Виаплан“ ЕООД.