ДАТА: 22.12.2016г.

763955

Описание:

Обществена поръчка: “Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Червен бряг“ по четири обособени позиции.

Позиция №1:Многофамилна жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Червен бряг, ж.к Фондови жилища, ИСК – Депо, бл. 580, вх.А, вх. Б.             Позиция №2: Многофамилна  жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Червен бряг, ж.к Фондови жилища, ИСК –Депо бл. 581, вх.А,вх.Б.              Позиция №3:Многофамилна  жилищна сграда, находяща се на административен адрес: град Червен бряг, ж.к Фондови жилища, ИСК –Депобл. 582, вх.А, вх. Б.      

Позиция №4:Многофамилна  жилищна  сграда, находяща  се  на  административен  aдрес: град  Червен  бряг , ул. „Христо  Ботев“ № 2,вх.А,  вх.Б,  вх. В.

ID №763955

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=763955

Решение – дата на публикуване: 22.12.2016г.

Обявление – дата на публикуване: 22.12.2016г.

Документация за участие – дата на публикуване: 22.12.2016г.


Доклади за обследване – дата на публикуване: 22.12.2016г.

581 – дата на публикуване: 22.12.2016г.

582 – дата на публикуване: 22.12.2016г.

HR_B – дата на публикуване: 22.12.2016г.

580 – дата на публикуване: 22.12.2016г.


Образци за участие обществената поръчка – дата на публикуване: 27 декември 2016г.

Отговор на запитване – дата на публикуване: 29.12.2016г.

Отговор на запитване – дата на публикуване: 06.01.2017г.

Отговор на запитване – дата на публикуване: 16.01.2017г.

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения – дата на публикуване: 16.05.2017г.

Протоколи  – дата на публикуване: 31.05.2017г.

протокол – дата на публикуване: 31.05.2017г.

протокол – дата на публикуване: 31.05.2017г.

протокол – дата на публикуване: 31.05.2017г.

протокол – дата на публикуване: 31.05.2017г.

Решение за избор на изпълнител – дата на публикуване: 31.05.2017г.

Съобщение за удължаване срока на валидност на офертите – дата на публикуване: 05.09.2017г.

Протокол – дата на публикуване: 18.10.2017г.

Решение за избор на изпълнител – дата на публикуване: 18.10.2017г.

Договор и приложения към него за обособена позиция 4 – дата на публикуване: 05.12.2017г.


Договор и приложения към него за обособена позиция 1  – дата на публикуване: 11.12.2017г.

МСЖ-Обособена позиция 1

Договор обособена позиция 1


Договор и приложения към него за обособена позиция 2 – дата на публикуване: 11.12.2017г.

МСЖ-Обособена позиция 2

Договор обособена позиция 2


Договор и приложения към него за обособена позиция 3 – дата на публикуване: 11.12.2017г.

МСЖ-Обособена позиция 3

Договор обособена позиция 3

Обявление за възложена поръчка за ОП4   – дата на публикуване: 05.12.2017г.

Обявление за възложена поръчка за ОП1,2 и 3  – дата на публикуване: 11.12.2017г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособени позиции 1, 2 и 3– дата на публикуване: 01.02.2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за ОП4 – дата на публикуване: 15.10.2019г.