ДАТА: 06.12.2016г.

9059546

Описание:

Обществена поръчка: “Инженеринг за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в град Червен бряг“.

ID9059546  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9059546

Обявя – дата на публикуване: 06.12.2016г.

rar Документация – дата на публикуване: 06.12.2016г.


Запитване  – дата на публикуване: 08.12.2016г.

Отговор на запитването – дата на публикуване: 08.12.2016г.

rar Пожарна – дата на публикуване: 08.12.2016г.

Съобщение за промяна датата на отваряне на оферти – дата на публикуване: 20.12.2016г.

Протокол – дата на публикуване: 24.04.2017г.

Договор инженеринг РС ПБЗН – дата на публикуване: 01.06.2017г.

Ценово предложение спечелил участник РС ПБЗН – дата на публикуване: 01.06.2017г.

Техническо предложение инженеринг спечелил участник РС ПБЗН – дата на публикуване: 01.06.2017г.

Техническа спецификация инженеринг спечелил участник РС ПБЗН – дата на публикуване: 01.06.2017г.

Анекс към договор – дата на публикуване: 10.07.2017г.