ДАТА: 20.10.2016г.

№ 9057665

Описание:

Зимно поддържане и снегопочистване в община Червен бряг за експлоатационен сезон 2016/2017 г. по обособени позиции:
I.Обособена позиция 1: Улици в гр.Червен бряг;
II. Обособена позиция 2: Общинска пътна мрежа;
III. Обособена позиция 3: Републиканска пътна мрежа в гр. Червен бряг.

ID9057665  http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9057665

Обявя – дата на публикуване: 20.10.2016г.

word Документация – дата на публикуване: 20.10.2016г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – дата на публикуване: 31.10.2016г.

Протокол от работа на комисията – дата на публикуване: 10.11.2016г.

Договор по позиция 1 – дата на публикуване: 22.11.2016г.

Договор по позиция 2 – дата на публикуване: 22.11.2016г.

Договор по позиция 3 – дата на публикуване: 22.11.2016г.