ДАТА: 01.09.2016г.

747656

Описание:

Приготвяне и доставяне  на храна „Топъл обяд“ в община Червен бряг  , финансиран от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” съфинансирана от Фонда за европейско подпомагана на нуждаещите се лица. По обособени позиции:
Обособена позиция 1: Приготвяне и доставяне  на храна „Топъл обяд“ в гр. Червен бряг;
Обособена позиция 2: Приготвяне и доставяне  на храна „Топъл обяд“ в гр. Койнаре.

ID №747656http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=747656&mode=view

Решение – дата на публикуване: 01.09.2016г.

Обявление – дата на публикуване: 01.09.2016г.

rar Документация за участие – дата на публикуване: 01.09.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти – дата на публикуване: 16.09.2016г.

Протокол №1 – дата на публикуване: 20.09.2016г.

Протокол №2– дата на публикуване: 20.09.2016г.

Решение за избор на изпълнител – дата на публикуване: 20.09.2016г.

Договор поз.1 – дата на публикуване: 10.10.2016г.

Договор поз.2– дата на публикуване: 10.10.2016г.

Обявление за възложена поръчка – дата на публикуване: 12.07.2018г.

Обявление за приключен договор – дата на публикуване: 12.07.2018г.