ДАТА: 30.08.2016г.

№ 746936

Описание:

„Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, на територията на община Червен бряг: „Многофамилна жилищна сграда в гр.Червен бряг, обл. Плевен, общ. Червен бряг, ж.к. „Победа”, бл. 10”

ID №746936 http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=746936

Решение – дата на публикуване: 30.08.2016г.

Обявление – дата на публикуване: 30.08.2016г.

rar Документация за участие – дата на публикуване: 30.08.2016г.

Запитване – дата на публикуване: 26.09.2016г.

Технически паспорт – дата на публикуване: 26.09.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти – дата на публикуване: 07.11.2016г.

Протоколи от работа на комисията – дата на публикуване: 16.11.2016г.

Заповед за избор на изпълнител – дата на публикуване: 16.11.2016г.

Договор и приложения към него – дата на публикуване: 11.01.2017г.

Договор и приложения към него – дата на публикуване: 11.01.2017г.

Обявление за възложена поръчка  – дата на публикуване: 11.01.2017г.

Обявление за възложена поръчка  – дата на публикуване: 11.01.2017г.

Обявление за приключен договор  – дата на публикуване: 25.10.2017г.