ДАТА: 12.08.2016г.

744583

Описание:

Актуализация и преработка на работен проект „Рехабилитация Северен обходен път /”Маркова могила” – V  ти квартал/”, община Червен бряг.

ID №744583http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=744583

Решение – дата на публикуване: 12.08.2016г.

Договор – дата на публикуване: 12.09.2016г.

Обявление за възложена поръчка  – дата на публикуване: 18.10.2016г.

 Обявление за приключен договор – дата на публикуване: 05.01.2017г.