PDF Решения от заседана Общински съвет – Червен бряг – 10.11.2015 г.

  • Решение № 1 – Избор на председател на Общинския съвет Червен бряг – мандат 2015-2019 година /избиране на комисия за провеждане на процедурата за избор на председател на Общински съвет/
  • Решение № 2 – Избор на председател на Общинския съвет Червен бряг – мандат 2015-2019 година /Приемане  образец на бюлетината, начин на гласуване, действителност и недействителност на бюлетините/
  • Решение № 3 – Относно: Избор на председател на Общински съвет Червен бряг – мандат 2015-2019 година