ОБЯВА

Община Червен бряг обявява конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Общината.

● Конкурсът ще се проведе на 05.04.2012 г.от 10.00 ч. в Заседателната зала на общината – VІ етаж.

● Конкурсната документация се закупува от ЦУИГ /Център за услуги и информация на гражданите/, намиращ се в сградата на Общината от 29.02.2012 до 09.03.2012 г., срещу сумата от 50 лв. без ДДС.

● Срокът за подаване на предложенията е до 17.00 ч. на 30.03.2012 г. в ЦУИГ.

● За информация тел.: 0659/ 9-33-49;

С уважение,

Павлин Фильовски

kмет на Община Червен бряг