Община Червен бряг призовава, собствениците и наемателите на сгради своевременно да отстраняват  ледени висулки от тях, а хората да бъдат особено предпазливи при придвижване в опасните участъци. Напомняме, че задължението за отстраняването на опасните висулки е на собствениците на сградите.

За недостъпните участъци бихте могли да се обърнете за съдействие към Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.