Община Червен бряг съобщава, че на 10.01.2012 г. ще се състои обществено обсъждане на изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП-ПУР). Проектът предвижда изменение на действащия план на уличната регулация на улица „Кирил и Методий” в участъка от кръстовището на ул.”Кирил и „Методи” и ул.”Княз Борис І” до кръстовището на ул.”Кирил и Методи” и ул.”Радомирска”, като отменя предвидените за отчуждаване части от прилежащите на ул.”Кирил и Методий” имоти. ПУП-ПУР предвижда да се отмени сега действащо разширение на ул.”Кирил и Методий” и да се поставят нови улични регулационни линии по съществуващи улични имотни граници, като се засягат квартали 8, 16, 17, 29 и новообразуваните кв.29а ( част от кв.29) и 33а (част от кв.35).

Всички заинтересовани лица се канят на общественото обсъждане на 10.01.2012 г. от 10.00 часа до 16.00 часа в Ритуалната зала на гр. Червен бряг, намираща се в НЧ „Н.Й.Вапцаров”.

(Публикувано на 04.12.2012 г. от Община Червен бряг)