След проведеният конкурс за заемане на длъжността „Младши юрисконсулт”, конкурсната комисия определи окончателния резултат:

КОНКУРСЪТ ПРИКЛЮЧВА БЕЗ НАЗНАЧАВАНЕ.

(Публикувано на 21.12.2011 г. от Община Червен бряг)