С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността

„МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ”

в ДИРЕКЦИЯ „АПИО” в ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

І.Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Веселина Цветанова Цекова

2. Юлиян Цанков Петров

3. Десислава Дамянова Иванова

4. Десислава Маринова Панова

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13.12.2011 г. от 10.00 часа в стая 405 в Община Червен бряг.

(Публикувано на 02.12.2011 г. от Община Червен бряг)