(Публикувано на 29.11.11 г. от Община Червен бряг)