за прекратяване на процедура по чл.5, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието в/у околната среда