Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. уведомява всички 29 бенефициенти, че подписването на договорите по схема ВG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” ще се осъществи в началото на месец ноември 2011 г.

УО ще информира своевременно всички бенефициенти за конкретната дата и час на провеждане събитието.

(Публикувано на 17.10.2011 г. от Община Червен бряг)