СЕЛО ГОРНИК
ПОЩЕНСКИ КОД 5991

ТЕЛЕФОНЕН КОД 06591

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ :

Кмет : Момчил Митов – 06591/22 35

Ст . Специалист : Д. Христова – 06591/22 23

Село Горник отстои на 3 км от Червен бряг и4 на 50 км. от гр. Плевен Населението му през 2004 год. /по постоянен адрес/ е 1264 души, от които мъже – 624 и 640 жени.

През 1881 година в Горник е имало 767 души население.

Първи данни за училище в селото датират от 1872 год.

До 1912 год. е имало само начално училище, след което се открива и прогимзназия. Сега основното училище “Васил Левски” е закрито.

Има и ЦДГ “Детелина”.

Единственото селище в общината, в което няма православен храм.

Съборът се чества на Гергьовден- 6 май.

Читалище “Хр. Ботев” е основано през 1928 година.

Сред ежегодните празници в селото са общинския пролетен фолклорен празник /на Великден/ и кушиите на Тодоровден.

Исторически обекти и паметници:

  • тракийски селище и тракийски могили – на 2 км южно от селото
  • праисторически селища – до източния край на селото, в м.Кални затул
  • антични селища – при вливане на р. Зл. Панега в Искъра, в м. Буков дол и в м. Манастира
  • римски път в м. Манастира
  • античен некропол – 3 км южно от селото
  • местността “Г……….” – свързана с антифашистката борба
  • паметник на загиналите от с. Горник във войните на ХХ век.

Землището на селото е от 24 600 дка., а земеделската земя е 8 128 дка. Тя се обработва от 2 арендатора и 2 земеделски кооперации и частни стопани.