1. Регистър на декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от Община Червен бряг 

2. Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от Община Червен бряг – 2015-2016 год.

3. Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от Община Червен бряг – 2017 год.

4. Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от Община Червен бряг – 2018 год.