ЗАМЕСТНИК-КМЕТ – ИВАН НИКОЛОВ НОВКИРИШКИ 

Ресор – Дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“, Отдел „Администриране на местни данъци и такси“, Отдел „Икономика и общинска собственост“ и Изпълнители на бюджета в кметствата

Образование:

Висше магистър

Професионален опит:

От 1992-1999 г. , е счетоводител;

От 1999-2003 г., е директор на дирекция „Финанси, общинска собственост и приватизация“ в община Червен бряг;

От 2003-2007 г., е заместник-кмет на Община Червен бряг;

От 2007-2009 г., е председател на Общински съвет гр. Червен бряг;

От 2009-2013 г., областен управител на Областен административен център Плевен;

От 2015-2019 г., е контрольор във ВИК ЕООД – гр. Плевен.

Семейно положение: Женен, с 1 дете

Приемно време:

Вторник:15:00 – 17:00 часа

 

 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ – АРХ. БОЙКО ВЛАДИМИРОВ БАЛТАКОВ

Ресор – Отдел „Териториално и селищно устройство“ и отдел “Обществени поръчки, програми и проекти“

Образование:

Висше магистър

Професионален опит:

От 1994-1999 г. , е гл. архитект на Община Плевен;

От 2012-2013 г., е гл. архитект на Община Плевен;

От 2009-2017 г., е заместник-областен управител на Областен административен център Плевен;

От 2018-2019 г., е заместник-кмет на Община Никопол.

Приемно време:

Четвъртък:15:00 – 17:00 часа