Светослав Георгиев

Заместник-кмет по строителство, архитектура, инвестиционни проекти и екология

Стая – 301

Телефон –  0659/9-37-67

E-mail: sgeorgiev@chervenbryag.bg

Приемен ден – вторник – 15.30 – 17.30  часа

 

Вергиния Василева

Заместник-кмет по  образование, култура, здравеопазване, спорт, социални дейности

Стая – 405

Телефон-0659/9-26-06; GSM –  0882717055

E-mail: vvasileva@chervenbryag.bg