Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг за 2020 година.

Февруари 04, 2020 г.

 

Уважаеми граждани, публикуваме Ви проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг за 2020 година, за обществено обсъждане

Вашите предложения и мнения може да изразите на еmail: municipality@chervenbryag.bg, както и в деловодството „Център за услуги и информация на гражданите“ на община Червен бряг, с адрес: обл. Плевен, общ.Червен бряг, гр.Червен бряг, ул.”Антим I” № 1, в срок до 18.02.2020 г.

 

 

Изтегли като  pdf файл.